Anonim Süryani Kroniği (I. ve II. Haçlı Seferleri) EV7986

Anonim Süryani Kroniği (I. ve II. Haçlı Seferleri) EV7986

Tarih / Kitap
USD 10 In stock
$10.00 $20.00 50% OFF Promosyon Sadece 1 Gün
Rated 4.8/5, 15 Reviews

Özellikler ve Bilgiler

Anonim Süryani Kroniği (I. ve II. Haçlı Seferleri) EV7986

Eser Bilgisi

Ortaçağ İslam dünyası, Hz. Peygamberin ölümünden sonra cereyan eden siyasî olaylarla buhranlı günler geçirmeye başlamıştır. Bilhassa halife Osman’ın öldürülmesinden sonra derin çizgilerle ikiye ayrılan İslam âlemi, hem siyasî hem de dinî anlamda yüzyıllarca sürecek olan bir parçalanmanın eşiğine gelmiştir. XI. yüzyılda başlayan Haçlı seferleriyle birlikte İslam dünyası, dışarıdan beliren bir tehlikenin altına girmiş ve böylece hem harici hem de dâhili anlamda etkisi çok geniş bir zamana ve mekâna yayılan büyük tehlikelere maruz kalmıştır. İşte tercümesini sunduğumuz bu eser, Ortaçağ Türkiyesi ve Ortadoğusu’nda, İslam âleminin koruyuculuğunu üstlenen Türklerin Haçlılara karşı vermiş olduğu mücadeleleri ihtiva etmektedir. Söz konusu eser, adı bilinmeyen bir Süryani tarafından telif edilmiştir. Eserden anlaşıldığına göre müellif Haçlı seferleri zamanında cereyan eden olaylara şahit olmuş ve bu hadiseleri duyduğu rivayetlerden de istifade ederek yalın bir üslupla anlatmıştır. Bilhassa Haçlılara karşı mücadele veren Türkiye Selçuklu Devleti, Danişmendliler, Artuklular ve Zengiler hakkında kıymetli ve tafsilatlı bilgiler içermesi, eserin Türklük araştırmalarındaki değerini muhafaza ettiğinin çok açık bir göstergesidir.

Anonim Süryani Kroniği (I. ve II. Haçlı Seferleri) EV7986