Fatımîler Döneminde Siyasî Ve İdeolojik Bir Yapılanma: Kelamî Açıdan İsmailî İnanç Sistemi EV11826

Fatımîler Döneminde Siyasî Ve İdeolojik Bir Yapılanma: Kelamî Açıdan İsmailî İnanç Sistemi EV11826

Tarih / Kitap
USD 10 In stock
$10.00 $20.00 48% OFF Promosyon Sadece 1 Gün
Rated 4.8/5, 55 Reviews

Özellikler ve Bilgiler

Fatımîler Döneminde Siyasî Ve İdeolojik Bir Yapılanma: Kelamî Açıdan İsmailî İnanç Sistemi EV11826

Eser Bilgisi

Hz. Peygamberin hayatta olduğu dönemde Müslümanlar vahyin anlaşılması ve idarenin taksimi gibi her türlü sorunları çözecek bir kaynağa sahip olduklarından dolayı herhangi bir ihtilafa düşmemişlerdir. Ancak Hz. Peygamberin vefatıyla birlikte Müslümanlar, kısa zaman sonra derin fikir ayrılığına düşmüş ve bölünmeler yaşamıştır. Bu fikrî ayrılıkların ilk örnekleri siyasî iktidarın konusunda olmuştur.İslam tarihinde detaylıca işlendiği üzere özellikle de Hz. Muhammed sonrasında iktidara gelecek kişinin kim olacağı ve bunun ne tür kıstaslar ile belirleneceği hususu siyasî bölünmelerin dönüm noktasını oluşturmaktadır. Bu siyasî bölünmelerin önemli bir kısmını Hz. Ali taraftarları olduğunu öne süren gruplar oluşturmaktadır.Birçok oluşumda olduğu gibi Ali taraftarı Şiîler grubu da zamanla kendi içerisinde bölünmeler yaşamış ve farklı gruplar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Şiîlerin önemli kollarından biri olan İsmâilîler ele alınmıştır.

Fatımîler Döneminde Siyasî Ve İdeolojik Bir Yapılanma: Kelamî Açıdan İsmailî İnanç Sistemi EV11826